Szanowni Państwo,

 

Pragnę serdecznie pogratulować uznania Państwa działalności za ekspercką w swojej dziedzinie przez magazyn „InStyle”. Redakcja „InStyle” opisała Państwa miejsce na łamach specjalnego przewodnika po gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich i Spa TOP SECRET URODA 2010, dołączonego do kwietniowego wydania miesięcznika „InStyle”. Oprócz rekomendacji na łamach naszego przewodnika pragniemy przyznać Państwa miejscu prawo do posługiwania się znakiem DOBRY ADRES INSTYLE, który jest gwarantem najwyższego

poziomu usług.
Laureaci mogą oznaczać swoje miejsce wysłaną dzisiaj naklejką na szybę, jak również korzystać z przyznanego logo w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych  

Wisława Zdobylak

Marketing Director & Publishing Manager InStyle

Burda Communications Sp. z o.o.

ul. Warecka 11a

00-034 Warszawa

www.burdamedia.pl
kom.
(48) 608 277 686
tel.   (48-22) 44 88 325
fax.  (48 -22) 44 88 001
mail:
wislawa.zdobylak@burdamedia.pl

 

Burda Communications Sp. z o.o. ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000106166 wysokość kapitału zakładowego: 5 126 000,00 zł, NIP: 899-10-04-485, REGON: 930401845,